CCMS
Menu
Onthaal
Algemeen
Agenda
Foto's
Locatie
Xplorer
Reglement
Reglement
Het huisreglement
  1. Elk lid wordt geacht door zijn lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit huisreglement.
  2. Dit reglement kan jaarlijks aangepast worden door het bestuur. Wijzigingen zullen op het internet geplaatst en aan de prikborden gehangen worden.
  3. Indien door het bestuur een overtreding vastgesteld wordt van dit reglement, kan het bestuur maatregelen treffen tegen de overtreder. In extremis kan de persoon op de 'non-grata' lijst gezet worden, waardoor hij/zij nooit meer lid kan worden en nooit meer aan enige activiteit van CCMS kan deelnemen.
  4. Het lidgeld bedraagt 5 euro voor 2023. Lidgelden worden bij voorkeur gestort op de rekening van de club (IBAN: BE15 0012 9743 6230 BIC: GEBABEBB). Niemand kan aanspraak maken op de terugbetaling van zijn lidgeld of een gedeelte ervan.
  5. Onze club heeft geen enkele organisatie- of rechtsvorm, de lidgelden staan volledig ter beschikking van onze club voor clubmanifestaties en de noodzakelijke publicitaire acties. Er worden aan niemand winsten uitgekeerd. Onze computerclub is volledig zelfondersteunend. De boekhouding is in het bezit van de voorzitter, maar kan door het voltallige bestuur ingekeken worden.
  6. Alle public domain, freeware en shareware programma's en files kunnen gratis geruild en gecopieerd worden. Het copiëren van commerciële software is een wettelijk misdrijf en dus ook hier verboden. (Wet van 06/08/1994)
  7. Tweedehandsapparatuur of -software (originele media met handleiding) kunnen steeds gratis via onze prikborden te koop worden aangeboden.
  8. Er wordt enkel op een computer gewerkt mits de eigenaar hiervoor de toestemming verleend heeft.
  9. CCMS en haar leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van gegevens tijdens een installatie of door verkeerd advies.
  10. De bijeenkomsten gaan meestal door in Sporthal Masano, soms op een andere locatie. De leden dienen zich te houden aan de daar geldende regels en gedragen zich als een goed huisvader. Zij zorgen voor een vriendelijke en aangename sfeer. Ongewenst gedrag waarbij anderen hinder ondervinden, wordt niet getolereerd.